Politika privatnosti

Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Javni podaci

Moguće je da posetite i koristite naš sajt bez otkrivanja Vašeg identiteta ili nekih drugih podataka koji se odnose na njega. Prilikom posete našem veb-sajtu, uzimajući u obzir prirodu Interneta, prikupljaju se podaci koji evidentiraju korisnike, ali sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju određene osobe i predstavljaju statističke pokazatelje koji se koriste za poboljšanje kvaliteta veb-sajta. Takve informacije mogu uključivati ime pretraživača na Internetu, broj poseta, prosečno vreme provedeno na stranici, tip računara i tehničke informacije o konekciji koju korisnik koristi prilikom posete veb-sajtu, kao što su operativni sistem i isporučilac Internet usluga, IP (Internet Protocol) adresa koju dodeljuju provajderi koji su različiti za svakog Internet korisnika kao i slične informacije.

Lični podaci

Koje vrste podataka o ličnosti koristimo?

 1. LIČNI PODACI: za kontkt kao što su ime, prezime, adresa, elektronska pošta, broj telefona
 2. PODACI O POSLOVNIM KONTAKTIMA: kao što su adresa privrednog subjekta, poslovna elektronska pošta
 3. OSETLJIVI LIČNI PODACI: pol, jmbg, datum rođenja
 4. PODACI O UGOVORU: kao što je sadržaj ugovora o poslovnoj saradnji
 5. INFORMACIJE O PLAĆANJU: kao što su broj tekućeg računa, zahtevi za nadoknadu štete, plaćanje obaveza iz ugovora

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke čuvamo određeno vreme dok su potrebni za svrhu obrade, nakon čega ih brišemo ili onemogućavamo pristup – postaju anonimni.

Kriterijumi na osnovu kojih je određeno vreme za koje se podaci čuvaju su:

 • Dužina trajanja vašeg ugovornog odnosa;
 • Sve dok imamo uspostavljene odnose sa Vama;
 • Prema zakonskim uslovima koji se primenjuju na nas.

OBRADA PODATAKA KOD POSETA INTERNET STRANICE

Prilikom korišćenja određenih funkcionalnosti (aplikacija, zahteva) na našem sajtu u kontakt formi, zahteva za ponudu za kupoprodaju robe, zahteva za dobijanje novosti, informacija i promocija… Obrađujemo vaše lične podatke (lične podatke o identitetu i kontakt informacije) samo ako ste ih dobrovoljno dali na našoj internet stranici radi korišćenja naših usluga i proizvoda. Ovi lični podaci mogu uključivati ime, prezime, e-mail, broj telefona i / ili druge kontakt informacije i koristiće se u skladu sa politikom privatnosti i svrhom u koju ste ih ostavili.

Svrha obrade podataka / pravni osnov: Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

 • IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
 • datum i vreme pristupa,
 • ime i URL preuzete datoteke,
 • internet stranicu /aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
 • pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

 • obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
 • obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,
 • procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6), Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.

Primaoci / kategorije primaoca: Generalno ove podatke ne prenosimo trećim licima.

Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka: Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

Kolačići: Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6), Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Smatramo da je interes za optimizacijom naše internet stranice opravdan u smislu gore pomenute odredbe. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.) i to prilikom posete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da vam poseta internet stranici bude prijatnija. Na primer, mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u ilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon određenog vremena. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite vaš pretraživač tako da se na vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

OBRADA PODATAKA KOJE NAM DOSTAVLJATE E-MAIL-om

Svrha obrade podataka/ pravni osnov: Sa ličnim podacima, koje nam dostavljate putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e- maila, postupamo naravno poverljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili vaše zadovoljstvo kao našeg kupca ili kao korisnika naše internet stranice.

Primaoci / kategorije primaoca: Generalno ne prenosimo podatke trećim licima.

Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka: Sve lične podatke koje nam dostavite prilikom postavljanja nekog pitanja (sugestije, pohvale ili kritike) preko ove internet stranice ili putem e-maila, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od 90 dana nakon davanja konačnog odgovora. Iskustvo nam je pokazalo da se obično nakon 90 dana više ne pojavljuju povratna pitanja u vezi našeg odgovora.

OBRADA PODATAKA POSLOVNIH PARTNERA

Naredne napomene u vezi obrade podataka važe za vas ukoliko ste nas kontaktirali, ukoliko sa nama vodite pregovore u cilju zaključenja ugovora i/ili imate već zaključen ugovor sa nama i ukoliko se u vezi s tim obrađuju podaci o ličnosti. Koji podaci se u pojedinačnom slučaju obrađuju, zavisi pre svega od ugovorenih usluga. Iz tog razloga neće svi delovi ovog odeljka biti relevantni za vas.

Na koji način prikupljamo vaše podatke i koje kategorije podataka obrađujemo?

Podatke generalno prikupljamo direktno od vas.

Međutim, podatke možemo prikupiti i od drugih kompanija, državnih organa ili trećih lica, npr. kreditni biro, poreska uprava i sl. Osim toga, lične podatke možemo da prikupimo i putem naših sistema prijave o mogućim kršenjima zakona ili internih smernica.

Mogu se obrađivati sledeći podaci o ličnosti: lični podaci (npr. ime i prezime, adresa i ostali kontakt podaci, datum i mesto rođenja, kao i državljanstvo), podaci legitimacije i autentifikacije (npr. izvod iz privrednog registra, podaci iz lične karte, primer potpisa), podaci u vezi našeg poslovnog odnosa (npr. podaci o plaćanju, podaci o nalozima), podaci o bonitetu, podaci o strukturi kompanije i vlasničkoj strukturi, fotografije i video snimci (npr. prilikom isporuke robe), kao i drugi podaci slični sa gore navedenim kategorijama podataka.

Svrha i pravni osnov obrade podataka

Obrada u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza (član 12, stav 1, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Podaci se obrađuju radi pripreme zaključenja ugovora, koja prethodi ugovorom odnosu kao i u svrhu ispunjavanja obaveza nakon zaključenja ugovora.

Obrada u svrhu ispunjenja zakonske obaveza (član 12, stav 1, tačka 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Svrha obrade podataka proizilazi, u zavisnosti od pojedinačnog slučaja, iz zakonskih propisa. Tako na primer, podaci se obrađuju u svrhu ispunjenja obaveza čuvanja dokumentacije i u vezi identifikacije, npr. na osnovu propisa za sprečavanje pranja novca, na osnovu poreske kontrole i prijave i obrade podataka u okviru upita državnih organa.

Obrada u svrhu ispunjenja legitimnih interesa (član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Može da dođe do potrebe da se lični podaci, koje ste stavili na raspolaganje, obrađuju u okvirima koji prevazilaze prvobitno ispunjenje ugovora. Naši legitimni interesi za takvu obradu su izbor odgovarajućeg poslovnog partnera, ispunjenje pravnih zahteva, otklanjanje zahteva za odgovornost, kontrola pristupa, razjašnjavanje mogućih prekršaja, sprečavanje krivičnih dela i obrada šteta, koje su nastale na osnovu ugovornog odnosa.

U slučaju zaključenja ugovora, u svrhu ispunjenja gore navedenih legitimnih interesa, u pojedinačnim slučajevima, prikupljamo podatke o vašem bonitetu preko kreditnog biroa. Podatke o bonitetu, koje smo dobili od kreditnog biroa, obrađujemo u svrhu provere vaše kreditne sposobnosti. Kreditni biro čuva podatke, koje npr. dobijaju od banaka ili kompanija. U te podatke spadaju pre svega, prezime, ime, datum rođenja, adrese i informacije o istoriji plaćanja. Informacije o sačuvanim podacima koji se odnose na vas možete dobiti direktno od kreditnog biroa

Ko ima pristup vašim podacima?

Unutar našeg ustanove, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori kojima su isti neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza ili u svrhu ispunjenja legitimnih interesa. U okviru ugovornog odnosa, angažujemo i druge pružaoce usluga, koji mogu da dobiju pristup vašim ličnim podacima. Pridržavanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti se u ovim slučajevima obezbeđuje ugovorom.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja, na primer zakonski rok od 5 godina u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Da li ste u obavezi da nam dostavite vaše podatke?

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite one lične podatke, koji su neophodni za započinjanje, sprovođenje i okončavanje ugovornog odnosa i za ispunjenje obaveza koje su povezane sa tim, kao i za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu ili imamo pravo na osnovu legitimnih interesa. Bez tih podataka, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa vama.

Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?

Imate pravo, da na zahtev i besplatno dobijete informacije o vašim podacima koje obrađujemo. Dodatno, u skladu sa zakonskim uslovima, imate pravo na ispravku i brisanje vaših podataka, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na ograničenje obrade. Ukoliko obradu vaših ličnih podataka vršimo na osnovu saglasnosti, u svako doba imate pravo da tu saglasnost opozovete. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Molimo vas da se u navedenim slučajevima obratite pisanim putem ili e-mailom na dole navedenu adresu našeg lica zaduženog za zaštitu podataka. Dodatno, ukoliko niste saglasni sa obradom vaših ličnih podataka, imate mogućnost da podnesete pritužbu državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Odgovorno lice (rukovalac)

Odgovorno lice za obradu vaših podataka odnosno rukovalac podataka je Travalan d.o.o., sa sedištem u 21000 Novi Sad , Adresa Futoška 86, PIB 109170185, matični broj 21136638.

VAŠA PRAVA

 1. Pregled

Pored prava na opoziv vaše saglasnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:

 • pravo na informisanjeo vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na ispravkunetačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na brisanjevaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na ograničenje obradepodataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
 • pravo na prigovor, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
 1. Pravo na informisanje u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

U skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da od nas besplatno zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije:

 • o svrsi obrade;
 • o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
 • o primaocima ili vrstama primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
 • o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
 • o postojanju prava da se od rukovaoca ( Travalan d.o.o.) zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;o pravu da se podnese pritužba državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti); o izvoru podataka o ličnosti (dostupne informacije), ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose (od vas); o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38 stav 1 i 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose (po vas).

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete informisani o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. Pravo na ispravku u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da se vaši netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja, isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.

 1. Pravo na brisanje u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da se vaši podaci o ličnosti izbrišu sa naše strane u sledećim slučajevima:

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • vi ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • kada podnesete prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 ili 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana16, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako smo javno objavili podatke o ličnosti, i ako smo dužni da izbrišemo podatke, mi ćemo preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju, da ste podneli zahtev za brisanje svih kopija podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema tim podacima.

 1. Pravo na ograničavanje obrade u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;
 • rukovaocu (nama) više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali su vama potrebni u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili
 • ste vi podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca (nas) preteže nad vašim interesima.
 1. Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imate pravo da vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili, primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

 • obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 1) ili članom 17 stav2, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 2) istog Zakona, obrada se vrši automatizovano.

Ovo pravo obuhvata i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu direktno sa naše strane, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.

 1. Pravo na prigovor u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Pod uslovima iz člana 37, stav 1 Zkaona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada podataka može biti predmet prigovora iz razloga koji zavise od vaše konkretne situacije.

Navedeno opšte pravo prigovora se odnosi na sve svrhe obrade opisane u ovim pravilima o zaštiti podataka, koja se obrađuju na osnovu člana 12 stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za razliku od prava na prigovor na obradu podataka u komercijalne svrhe (pogledaj tačku 6), mi smo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u obavezi da primenjujemo takvo opšte pravo na prigovor samo ako su razlozi za to od velikog značaja, na primer, potencijalna opasnost po život ili zdravlje. Osim toga, imate mogućnost da se obratite državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti ili licu zaduženom za zaštitu podataka u Travalan d.o.o. .

Ova pravila o zaštiti ličnih podataka se odnose na internet stranicu www.taffix.rs i na obradu podataka od strane nas kao rukovaoca podataka: Travalan d.o.o., Futoška 86, 21000 Novi Sad